Kontakt

Veterán Klub Lučenec


Gagarinova 13, 984 03 Lučenec

Tel. kontakt :

Predseda Miroslav Nagy :
0905 182 230

Hospodár Marek Cífer :
0905 614 776

Ladislav Eliáš
(contact magyar) :
0905 700 518

e-mail: veteran.klub.lucenec@gmail.com2% Z DANE

"VETERÁN KLUB LUČENEC" sa v roku 2019 uchádza o získanie práve Vašich 2% z dane za zďanovacie obdobie 2018. Radi Vám s vyplnením tlačív pomôžeme a dokumenty odovzdáme na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Pripravili sme pre Vás návod postupu ako aj predvyplnené tlačivo na stiahnutie vo formáte .doc. Údaje, ktoré sú Vám potrebné na samostatné vyplnenie sú: Obchodné meno alebo názov :

"VETERÁN KLUB LUCENEC"
Sídlo - obec, PSC, ulica, číslo : Lučenec, 984 03, Gagarinova 13
Právna forma : Obcianske združenie
Identifikacné císlo prijímatela : 45024880


V mene všetkých clenov "VETERÁN KLUB-u LUČENEC" Vám ďakujeme!

Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre zamestnancov : TU
Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre právnické osoby : TU
Predvyplnené tlačivo VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane : TU