Kontakt

Veterán Klub Lučenec


Gagarinova 13, 984 03 Lučenec

Tel. kontakt :

Predseda Miroslav Nagy :
0905 182 230

Hospodár Marek Cífer :
0905 614 776

Ladislav Eliáš
(contact magyar) :
0905 700 518

e-mail: veteran.klub.lucenec@gmail.com2% Z DANE

"VETERÁN KLUB LUČENEC" sa v roku 2021 uchádza o získanie práve Vašich 2% z dane za zďanovacie obdobie 2020. Radi Vám s vyplnením tlačív pomôžeme a dokumenty odovzdáme na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Pripravili sme pre Vás predvyplnené tlačivo na stiahnutie vo formáte .pdf. Údaje, ktoré sú Vám potrebné na samostatné vyplnenie sú: Obchodné meno alebo názov :

"VETERÁN KLUB LUCENEC"
Sídlo - obec, PSC, ulica, číslo : Lučenec, 984 03, Gagarinova 13
Právna forma : Obcianske združenie
Identifikacné císlo prijímatela : 45024880


V mene všetkých clenov "VETERÁN KLUB-u LUČENEC" Vám ďakujeme!
Predvyplnené tlačivo VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane : TU